Management Council

Sr.No
Member Name
Post
Caste
Education
01
Shri.Balaso Bajirao Patil
Chairman
Maratha
--
02
Shri.Ilai Abdul Mulla
Vice-Chairman
Muslim
B.A.
03
Shri.Pratap Bajirao Patil
Secretory
Maratha
M.M.C.J,Ph.D
04
Shri.Babaso Anna Patil
Khajindar
Maratha
B.A
05
Shri.Appaso Lingappa Kharade
vishwasth
Lingayat
S.S.C,L.D.C
06
Shri.Namdev Dagadu Parit
Member
Parit
-
07
Shri.Jagganath Pandurang Patil
Member
Maratha
S.S.C
08
Shri.Babaso Hambirrao Savardekar
Member
Maratha
-
09
Shri.Amardip Bhimrao Koregaonkar
Member
Maratha
D.C.E
10
Shri.Sayaji Anandrao Patil
Member
Maratha
M.A
11
Shri.Baban Tukaram Pawar
Member
Maratha
B.sc
12
Sou.Dr.Shobha Sunil Dharwat
Member
Sali
B.A.M.S

College Development Committee (CDC)

Sr.No
Member Name
Post
01
Dr. Pratap Bajirao Patil
President
02
Shri. Babaso Anna Patil
Member
03
Shri. Satish Kondiram Patil
Member
04
Prin. Dr. P.T. Patil
Member
05
Mr.Sarjerao Ramchandra Yadav
Member
06
Mr.Vaibhav Krushnat Shete
Member
07
Mr.Pradip Mohan Kambale
Member
08
Mr. Amit Babaso Patil
Member
09
Dr. Suraj Balaso Chougule
Member
10
Mrs. Rekha Shankar Patil
Member
11
Mr. Suryakant Anurath Giri
Member
12
Mr. Dhanaji Shivaji Patil
Member
13
Prin. Dr. Dilip Khanderao Patil
Secretary

Standing Committee

Sr.No
Member Name
Post
01
Dr. D.K.Patil
Chairman
02
Shri. S.V.Chakradhari
Member
03
Dr. B.B.Upadhy
Member
04
Shri. S.V.Ingale
Member
05
Smt. P. K.Kambale
Member
06
Smt. S.V.Jadhav
Member
07
Shri S.J.Chandane
Member
08
Shri D. S.Patil
Secretary